Emport Home

Proxecto

EMPORT é un Proxecto Multilateral - Actividade Crave 2: Lingüística cofinanciado polo Programa de Aprendizaxe Permanente da Comisión Europea. O proxecto iniciouse en novembro de 2012 e finalizará en outubro de 2014.

O proxecto EMPORT ten como obxectivo mellorar a empregabilidade dos cidadáns europeos e a competitividade das empresas a través da adquisición de competencias lingüísticas e culturais en portugués, con especial atención á variante brasileira.

Obxectivos

Co fin de lograr o obxectivo xeral, establecéronse os seguintes obxectivos particulares:

 • Investigar sobre os cursos multimedia dispoñibles e outras oportunidades para o idioma portugués, destacando os recursos para o portugués brasileiro.
 • Investigar sobre as necesidades en materia de idioma e as competencias culturais do persoal das empresas que tratan con Brasil e outros países de fala portuguesa.
 • Crear unha web con información sobre o proxecto e sobre lingua e cultura dos países de fala portuguesa.
 • Crear un curso de lingua portuguesa multimedia e interactivo, que utilizará tanto, portugués de Portugal como portugués de Brasil.
 • Promover a implementación do curso producido.
 • Difusión nacional e internacional do proxecto e dos resultados do proxecto.
 • Explotación dos resultados, en particular da web e do curso de lingua portuguesa.

Promotor

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Xunta de Galicia (España)

A Xunta de Galicia é responsable da oferta educativa en Galicia, é responsable dos niveis educativos e da formación e o desenvolvemento das escolas. Como parte desta función, a organización colabora con escolas e persoal das escolas sobre a aplicación das iniciativas rexionais para atender as prioridades para mellorar a escola, e para compartir e apoiar a innovación no ensino, a aprendizaxe e o liderado escolar. .

O seu ámbito de acción xeral inclúe a administración educativa a nivel rexional, incluíndo o deseño de programas e plans para toda a rexión da Comunidade de Galicia, con máis de 1500 institucións escolares nas catro provincias galegas. Representa a maior toma de decisión institucional do Parlamento de Galicia no que respecta á esfera da educación en todos os niveis: escolas primarias, institucións secundarias, terciarias e a FP.

www.edu.xunta.es

Coordinador

Asesoramiento, Tecnoloxía e Investigación – España

AtinServices é unha consultora con máis de quince anos de experiencia na creación e xestión de proxectos nacionais e internacionais de gran escala.

Temos unha ampla experiencia en proxectos relacionados con produtos innovadores para a formación e a educación, así como en proxectos de movilidade internacional. Traballamos cunha ampla rede de socios e colaboradores internacionais de toda Europa, Chinesa e os EE.UU, composto por unha variedade de organizacións (centros de formación, universidades, empresas, organismos públicos, etc), que nos permite crear, xestionado de forma eficiente, asociacións e garantindo a alta calidade de todos os nosos proxectos internacionais.

Somos especialistas no desenvolvemento de materiais multimedia para a formación e aprendizaxe de idiomas e tamén temos experiencia outras áreas como poden ser a e prevención de riscos laborais, o sector da pedra natural así como, a integración de grupos minoritarios.

www.atinservices.com

Resultados

Este proxecto comezará investigando tanto o material multimedia e cursos de portugués dispoñibles nos países de fala portuguesa, como as habilidades e necesidades en lingua portuguesa do grupo obxectivo do proxecto, que é principalmente o persoal de empresas facendo negocios con países do mundo lusófono e estudantes de FP superior e universitarios interesados en traballar en países de fala portuguesa. En función dos resultados da investigación previa producirase un curso multimedia de portugués adaptado ás necesidades do grupo obxectivo e que incluirá animacións, diálogos, exercicios, arquivos de son, etc

O nivel do curso multimedia de portugués será o A1 e A2 segundo o Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas. Isto permitirá que o persoal de empresa que viaxe a un país de fala portuguesa poida coller un taxi, reservar un hotel ou manter conversacións sinxelas co socio empresarial. Tamén permitirá aos turistas que se impliquen máis facilmente coa xente local e que calquera cidadán europeo interesado no mundo lusófono teña acceso á cultura dos principais países de fala portuguesa. 

Grupo obxectivo:

O noso proxecto pretende beneficiar aos seguintes grupos:

 • Persoal das empresas interesadas en aprender portugués para un mellor desempeño no seu traballo, cando xa están traballando cos países de fala portuguesa, ou simplemente para a promoción profesional, sendo consciente da crecente importancia do portugués para os negocios internacionais.
 • Adultos seguindo cursos en diferentes organizacións, que desexen mellorar as súas habilidades lingüísticas para a mellora persoal ou profesional.
 • Estudantes universitarios e de formación profesional, sobre todo os cursos de negocios relacionados coas áreas profesionais, ou naqueles nos que Portugal, Brasil e outros países de fala portuguesa son relevantes, como a pedra, o téxtil, zapatos, etc.
 • Universidades, organizacións de formación profesional e outras organizacións de educación e formación que implementan cursos onde se ensina portugués.
 • Organizacións de aprendizaxe de adultos dando cursos de portugués.

Socios

 • European Distance and E-Learning Network - UK

  Ler máis
 • Universita Degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Italy

  Ler máis
 • Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias

  Ler máis
 • Magensinus, Empresa Promotora de Serviços de Ensino, S.A – Portugal

  Ler máis
 • European and International Federation of Natural Stone Industries – Germany

  Ler máis
 • Universidade de Brasilia - Brasil

  Ler máis
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.